Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z RODO oraz faktem, że w przeszłości co najmniej raz korzystałeś z usług EVOS lub przesłałeś zapytanie do EVOS i tym samym przekazałeś nam swoje dane osobowe, poniżej udostępniamy informacje o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku.

Niniejsza informacja nie wymaga od Ciebie żadnych dodatkowych działań.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EVOS z siedzibą w Krakowie (określana w niniejszej informacji jako „my”, „nas”, „nasze”, „nami” itp., „EVOS” lub „Administrator”). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami skontaktować: email: biuro@evos.pl, numer telefonu: +48 530 950 900.
 2. Zbieramy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL.
 3. Zebrane dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z realizacją naszych usług oraz zawartej umowy sprzedaży, a także dla podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy, jak również w celu realizacji obowiązków prawnych (dla celów podatkowych, rozpatrywania reklamacji, itp.) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów (dokonania rozliczeń finansowych, ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na pytania/wnioski) oraz w celach marketingowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, dla której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, a także konieczność wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie było obowiązkowe, jednakże brak ich podania spowodowałoby, że zawarcie umowy i jej realizacja nie byłyby możliwe.
 6. Twoje dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, to jest przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez czas niezbędny dla rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń lub ich przedawnienia, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.
 7. Twoje dane osobowe udostępniamy jedynie naszym dostawcom usług (np. usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi związane z technologią – wsparcie naszych stron internetowych, usługi bankowe, kurierskie, prawne) i wyłącznie gdy jest to konieczne. Udostępniamy dostawcom usług tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Administratora. W każdym przypadku udostępnienia danych wymagamy od dostawców usług, aby dane były bezpiecznie przechowywane. Dostawcom usług nie wolno ich wykorzystywać do własnych celów marketingowych.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej.
 9. W celu ochrony danych osobowych EVOS używa zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe i programy antywirusowe oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików, w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Zezwalamy na dostęp tylko tym osobom, które potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Jakkolwiek, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, pamiętaj, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.
 10. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora. Aby otrzymać informację o danych osobowych, które posiadamy lub kopię tych danych, celu i sposobie ich przetwarzania prosimy o kontakt z nami.
 11. W odniesieniu do swoich danych osobowych masz również prawo do: żądania poprawienia informacji o sobie, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych – „bycia zapomnianym”, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki Administrator zbiera, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe prosimy o kontakt z nami.

 

Pliki COOKIES pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji – zobacz naszą politykę plików cookies