Storytelling – czy każda firma musi mieć wyjątkową historię?

Nie ma chyba firmy, na której stronie internetowej nie widniałaby zakładka „o…